Diensten

Roelofs IMC kan u verschillende diensten aanbieden:

Interim Management

‏‌‍Ik heb 17 jaar ervaring als CEO/COO/CPO/directeur operations bij verschillende bedrijven. Ik kan op tijdelijke basis uw capaciteitsprobleem oplossen en zorgdragen dat de nodige veranderingen worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld indien uw CEO of COO een uitdaging elders heeft gevonden en invulling van de vacature enige maanden zal vergen.

Performance Improvement Consultancy

Eerst breng ik met een quick scan uw voortbrengings- en supply chain proces in kaart en maak de verliezen zichtbaar. Vervolgens wordt in nauwe samenwerking met uw medewerkers een verbeterplan geschreven, waarin de belangrijkste bottlenecks worden aangepakt. Dit kan variëren van het reduceren van doorlooptijd en kosten tot het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid. Tevens wordt de beschikbare managementinformatie en AO/IC onder de loep genomen. Doel is verbeteren van de winstgevendheid en cash-flow. Daarbij breng ik mijn kennis en vaardigheden over naar uw organisatie, zodat deze zelf verbeteringen duurzaam tot stand kan brengen. Indien gewenst kan ik u ook faciliteren bij de implementatie van het verbeterplan.

Change Management

Ik start met het identificeren van de key bottlenecks, zowel vóór de start als tijdens het project. Ook vormt het perceptie management, t.a.v. senior-management, middle-management en betrokkenheid personeel en andere stakeholders onderdeel van mijn aanpak. Vervolgens probeer ik het management en medewerkers over meerdere vestigingen op te lijnen. Ik werk resultaatgericht met focus op deliverables en tijdsplanningen. Daarnaast onderken ik de culturele, sociale en emotionele status en issues welke essentieel zijn voor het succesvol managen van het veranderingsproject.

Desinvestering

Wanneer ondernemingen fuseren en opnieuw kun kerncompetenties beoordelen, worden vraagstukken actueel t.a.v. spin-off van bepaalde afdelingen of business units, welke niet langer tot de kerncompetentie behoren, of die sneller groeien en beter vanuit een onafhankelijke positie hun marktbehoeften kunnen bedienen. Ik kan een waardevolle bijdrage leveren in de voorbereiding, begeleiding en afronding van met name de operations- en supply chain elementen van dit proces binnen de daarvoor gestelde financiële- en tijdslimieten.

Integratie

Integratie van afdelingen en/of business units, is vaak een proces, waarbij bedrijven gebruik kunnen maken van de onafhankelijke view van een Interim Manager. Ik heb ervaring met dit type veranderingsprocessen, zowel nationaal als internationaal.

Samenvoeging en/of acquisities

Een samenvoeging van bedrijven is een proces dat aan de ene kant de nodige kennis vraagt van alle operations elementen. Aan de andere kant is het identificeren van de culturele overlap en verschillen tussen bedrijven en het identificeren van de sleutel executives, managers en specialisten, welke cruciaal zijn voor het bedrijf, net zo belangrijk. Roelofs IMC heeft ervaring met samenvoegingen en acquisities en de organisatorische consequenties in bijvoorbeeld food, packaging en publishing.

Reorganisatie

Het oplijnen van de onderneming met de actuele en verwachte marktcondities is voor elke bedrijf een continu proces. In de huidige globale, dynamische en veranderende omgeving wordt adaptatie steeds belangrijker. Dit kan betekenen dat bestaande resources moeten worden gerationaliseerd en wanneer dit meerdere (Europese) entiteiten betreft, is het cruciaal om een lokale executive te hebben die capabel is deze processen te managen. Meestal beschikken bedrijven over deze resources, maar niet in de gevraagde regio of voor een specifiek tijdsperiode. Ik kan in die gevallen waarde toevoegen als Interim Manager, gegeven de bewezen ervaring in het managen van deze processen binnen de daarvoor gestelde financiële- en tijdslimieten.

The added value
for your supply chain