Over mij

Over mij

Ik heb 25 jaar verschillende leidinggevende functies in het bedrijfsleven bekleed, van CEO, COO, Director Operations tot logistiek- en kwaliteitsmanager. Die ervaring heb ik bij middelgrote- en grote internationale ondernemingen opgedaan in branches variërend van electronica, voedingsmiddelen, verpakkingen, uitgeverijen, bouwtoelevering, agri, wasserijen tot machinebouw. Ik ken de uitdagingen die horen bij groei-, veranderings- en optimalisatietrajecten. Daarnaast is voor een geslaagde invoering en borging de betrokkenheid en enthousiasme van alle stakeholders noodzakelijk.

Mijn aanpak kenmerkt zich door te starten met een Quick scan, waarin de belangrijkste issues binnen uw organisatie worden geïdentificeerd. Na een bedrijfsanalyse van uw portfolio, KPI’s, managementinfo, voortbrengings- en supply chain processen, werk ik voor u een verbeterplan uit. Ik kijk ook naar HRM aspecten als leiderschap, gedrag en competenties. Ik kan eventueel het verbeterplan verder uitdetailleren tot een projectplan, waarbij ik de implementatie begeleid. De overdracht en inbedding in uw organisatie staat daarbij centraal. Naast te kijken naar structurele verbetering en herstructurering, hanteer ik ook Lean Six Sigma methodieken uit de Japanse productiefilosofie. Daarbij stem ik uw processen zo optimaal mogelijk af op de actuele en toekomstige marktbehoefte.

 

Mijn Logo

Mijn logo is gebaseerd op een onmogelijke figuur, de driehoek van Roger Penrose. De driehoek is in 1934 bedacht door de Zweedse kunstenaar Oscar Reutersvärd, maar het zijn de Britse wis- en natuurkundige Roger Penrose en de Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher geweest die het figuur zijn uiteindelijke bekendheid hebben gegeven. De driehoek bestaat uit drie balken die alle drie loodrecht op de andere twee lijken te staan, maar tezamen toch een driehoek vormen. De Nederlandse graficus Maurits Escher liet de penrose-driehoek vaak terugkomen in zijn kunstwerken. Wat mij vooral in Escher’s werk inspireert en fascineert, is hoe Escher een perspectief biedt van een wereld, die niet kan bestaan maar oh zo echt lijkt. Pas na goed kijken, vaak kijken, en verkeerd kijken ontdek je de kracht en verbeelding.

Mijn logo, de driehoek van Penrose, symboliseert de verwarrende interacties tussen de verschillende organisatieonderdelen in een onderneming en zijn omgeving. Het verwonderlijke aan dit logo is, dat het eigenlijk niet kan. Maar toch is het mogelijk. Het logo staat voor verborgen interacties, die we kunnen ontdekken als we bereid zijn met een ander perspectief te kijken. Deze interacties liggen niet zozeer in de begrenzingen, maar in de ruimte, die bestaat tussen de organisatieonderdelen en zijn omgeving. Mijn aanpak kenmerkt zich dan ook door vanuit een ander perspectief te kijken en te zoeken naar de “verborgen” interacties tussen de verschillende organisatieonderdelen en zijn omgeving.

The added value
for your supply chain